3. Situazión autual de o proyeuto

Autualmén ye prauticamén rematata a primera fase, fueras de os mayors dizionarios chenerals (casos de Andolz, Rolhs, entre atros).

A base de datos supera os 175000 rechistros, de los cuals arredol de 80000 son diferens. Son lematizatas prauticamén 150000 dentradas, y os lemas diferens estarban 55000.

O lumero de repertorios ha puyato de los 383 que amanixeban orichinalmén en as Fuens, dica ros 430, faina que profes se contina enamplando diyariamén con l’aparixión de nuebas publicazions, nuebos glosarios, ezt.

Ye pendién de publicazión o zienqueno tomo de lo Tresoro que achuntará un CD de consulta con toz os materials publicatos en ixa colezión
Corre.gif (2215 bytes)