Proyeuto de rechira lesicografica
"Tresoro d’a Luenga Aragonesa"

Instituto de Estudios Altoaragoneses
(demba de "Lengua y Literatura"),
con a colaborazión de o Consello d’a Fabla Aragonesa.

 

Patrozinio economico de a Diputación General de Aragón
Diputación Provincial de Huesca y Comisión Europea

Enfilador d’o Proyeuto
Francho Nagore Laín

Equipo d’asesoramiento y coordinación
Fernando Abella Mairal
Rafael Andolz Canela (†)
José María Mañas Pascual
Chusé Inazio Nabarro García
Francho Rodes Orquín
Juan José Segura Malagón
Cheús Vázquez Obrador

Responsable instituzional
Fernando Alvira Banzo

Responsable de os asuntos alministratibos
Pilar Alcalde Arántegui

Becarios rechiradors
Antón Eito Mateo
Cristóbal Ch. Parra Ruiz
Pilar Puig LópezCorre.gif (2215 bytes)